Енкаустика, Темпера върху дърво и други техники икони