Информация за посетители

За работното време на ресторанта моля вижте тук.

Посещението на Арт Галерия "Филипополис" е безплатно.

За такси и намаления да посетите Музея вижте информацията както следва:

Работно време:

 10 до 18ч.

Такса за Музей "Филипополис" - 5 лева

Намалена такса за Музей "Филипополис" за ученици, студенти и пенсионери - 3 лева

Намерете още идеи за уплътняване на Вашия престой в града:

https://www.kayak.co.uk/Plovdiv.2803.guide