Христо Станчев

Живописец. През 1890 г. постъпва във Виенската художествена академия, но след няколко месеца се прехвърля в курса по живопис във Флорентинската художествена академия и в Мюнхенската художествена академия. От 1900 г. е учител по рисуване в Пловдивската мъжка гимназия. През 1912 г. е сред основателите на дружеството на южнобългарските художници в Пловдив, в чийто изложби редовно взима участие. Работи в областта на портрета, битовата композиция, пейзажа и натюрморта. 


Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, Том трети С - Я, София 1980, БАН