Данаил Дечев

Живописец. Воден от любов към родната земя и хората й, познавач на старото българско изкуство, макар и без академично художествено образование, Дечев се оформя като един от най-значителните представители на пейзажната живопис в България. Запознаването със световната изобразителна култура на Франция и Италия през 1932 изиграва роля за изграждане на естетическия му вкус.  Работи панорамен и градски пейзаж, както и фигурални композиции, разгънати в природна среда. Творчеството му е отличено с редица български и международни награди. 


Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, Том първи А-Л, София 1980, БАН