Михаил Лютов

Михаил Иванов Лютов- живописец. През 1918 г завършва живопис в Държавно художествено индустриално училище, София, при проф. Ив. Ангелов и проф. Ив. Мърквичка. Рисува композиции, портрети и пейзажи. По време на първата световна война работи като военен художник. Дълги години живее и работи в чужбина (Германия и Чехословакия). 


Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, Том първи А-Л, София 1980, БАН