Марио Жеков

Учи в художественото индустриално училище в София. Работи в областта на пейзажа, предимно морски пейзажи. Пътува до Цариград, Марсилия, Париж, по Далматинското крайбрежие.