Александър Мутафов

Учи живопис в Торинската художествена академия и Мюнхенската художествена академия. Професор по практическа и конструктивна перспектива в Художествената академия, София. Творческият му натюрел се оформя през 20-те и 30-те г., когато той се изявявя като един от първите наши маринисти и разкрива красотата на Черно море. Работи с масло и акварел. С пастел изпълнява по интимни мотиви. Създава фигурални композиции из живота на рибарите. Верността към натурата е една от главните особености на неговото творчество. В Созопол в къщата музей " Александър Мутафов" се съхраняват около 60 негови картини, както и в НХГ, ХГ в Пловдив и други сбирки в България и чужбина. 


Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, Том втори М-Р, София 1980, БАН