Антон Митов

Живописец, изкуствовед. Завършва Академията за изящни изкуства във Флоренция. Професор по история на изкуствата, перспектива и методика на рисуването и двукратен директор на Художествената академия. Митов е един от най-големите радетели и борци за откриване на Рисувалното училище в София и е редактор на първото българско списание по въпросите на изобразителното изкуство "Изкуство". В творчеството си главно внимание отделя на битовата картина. Привличат го пъстрите и ярки национални костюми, шумните пазарски тълпи и пробуждащия се живот в провинциалните градчета. Оставя голям брой битови композиции и картини с военна тематика от Балканската война 1912-1913. Ориентиран е към достоверно и точно предаване на натурата. Активно участва в украсата на храм-паметник "Александър Невски". Организатор на първите художествени изложби в България в които активно участва, както и в много представителни изложби в чужбина. Получава редица високи награди за участията си. Днес много от неговите значителни работи се намират извън страната. 


Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, Том втори М-Р, София 1980, БАН