Атанас Михов

Завършва живопис в Рисувалното училище, София, при проф. Ярослав Вешин. Михов е един от основоположниците и създателите на реалистичната пейзажна живопис в България.