Димитър Добрович

Живописец. По- голяма част от живота си (61 години) прекарва извън България- Плоещ, Цариград, Атина, Рим. Завършва Римската художествена академия през 1853. Рисува битови творби из живота на Италианските селяни. Най-рано от всички български възрожденски художници скъсва с иконописния стил и се развива в стила на съвременното италианско изкуство, като големи успехи постига в областта на портрета. След зажръщането си в България, устройва самостоятелна изложба в която излага и цветни копия (направени по открития от него способ на стереофотографията) на творби на италиански художници. 


Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, Том първи А-Л, София 1980, БАН