Димо Сотиров

Завършил Художествената академия, София през 1915 г. Продължава образованието си в Академията за изящни изкуства в Париж. Член на дружеството на независимите художници. Изявява се като портретист.