Елена Карамихайлова

Завършва Роберт колеж в Цариград. От 1900 до 1910 е ученичка в Мюнхен, след което се завръща в България  и започва творчеството си с портретна живопис. Създава интимни, дълбоко психологически портрети. В зрялото й творчество проличават импресионистични елементи. Българската селянка става неин любим модел и в течение на цялото си творчество тя също така с увлечение рисува цветя. 


Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, Том първи А-Л, София 1980, БАН