Генко Генков

Генко Генков е роден на 1 февруари 1923г. в село Чоба, близо до Брезово, където израства. Завършил е Полукласическата гимназия в Бургас. През 1948г. завършва Художествената академия в София под наставничеството на професор Дечко Узунов. Първата му самостоятелна изложба се провежда през 1965г. , а през 1973г. е организирана ретроспективна изложба по повод 50-годишнината му. От 1972г. носи орден "Кирил и Методий" ІІІ степен. Предпоследната му самостоятелна изложба е през 1993г. , а последната - през 2006г. Генко Генков почива на 3 март 2006г. и е погребан в Централните софийски гробища.

Творчеството на Генко Генков е предимно в областта на пейзажа и се отличава с характерен авторски почерк - изразителен колорит и релефни повърхности. В началото на кариерата си художникът предпочита по-тъмната цветова гама. В многото му пейзажи се забелязват и изображения на хора и животни. Елементи като дървета, къщи, планини или пътеки през природата често служат като композиционни центрове в неговите произведения. Генко Генков предпочита да рисува от натура и често пресъздава софийски квартали или покрайнините на селата Рударци и Драгоил.

През годините той експериментира с различни техники и подходи. През 70-те години разработва възможностите на различни материали, като третира маслени бои като акварел, обработва повърхността с пясък или използва нож вместо четка. През 90-те години използва пигменти, напомнящи керамична глазура. В неговата работа се откриват влияния от постимпресионизма и фовизма.