Гошка Дацов

Гошка Савов Дацов - живописец. Завършва Художествената академия в Рим. Посещава Париж и Белгия. След завръщането си в България прави изложба от творби със сюжети от чужбина (1914). През I световна война е военен художник и отразява непосредствено събитията на фронта и живота на българския воиник в окопите, в около 20 картини и над 300 скици. В творчеството му са застъпени и фигурални композиции с различни сюжети, пейзажи, цветя и др., изградени с колорит и със средства, навеяни от символизма.


Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, Том първи А-Л, София 1980, БАН