Георги Машев - Чарни

Живописец, карикатурист. Учи живопис в Рисувалното училище в София, в Петербургската художествена академия, в Брюкселската художествена академия при проф. Едмонд Ришар и завършва Художественото индустриално училище в София при проф. Иван Мърквичка. Със своите карикатури служи на много Български вестници. С маслени бои и пастел рисува портрети, фигурални композиции, батални и исторически картини; в много творби пресъздава чудния свят на приказките. 


Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, Том втори М-Р, София 1980, БАН