Иван Милев

Живописец, график и сценограф. Завършва декорация в Художествената академия, София. Едва 16 годишен открива самостоятелна изложба в Габрово. В стила му е виден стремеж към изграждане на декоративно третирана живопис. Творчеството му носи самобитен, авангарден и ярко индивидуален облик. То изхожда от българското народно творчество- песни, предания, легенди и обреди. . Той усеща духовната същност на българина и като отрицател на академичния реализъм, се бори за ново творческо претворяване на родното. Милев създава редица творби с приказно декоративен характер в най-разнообразни техники и в различни жанрове- фигуралната композиция, пейзажа и портрета. Оформя се като сценограф под влияние на руския приказно-декоративен стил на художествения елит, и в много от сценографските му решения се чувстват влиянията на символизма.


Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, Том втори М-Р, София 1980, БАН