Ярослав Вешин

Български художник, чех по произход. Завършва художествената академия в Прага. Специализира в Мюнхенската художествена академия. Под влияние на реалистичното чешко изкуство се насочва към битовата живопис. Значително място в творчеството на Вешин заемат ловните сцени. Отделя немалко място и на човешките отношения, проявявайки интерес към тяхната интимна страна. След установяването му на постоянно местожителство в България, след като е поканен за преподавател в Рисувалното училище в София, той се насочва към битовата живопис. Голяма част от картините му заемат пазарските сцени, които привличат художника с оригиналния си богат живописен характер. Има и значителни произведения на военна тематика. Особено се отличават произведенията, в които художникът изразява симпатиите си към обикновения български войник. Създава серия картини свързани с Балканската война 1912, който се отличават с високохуманната си гледна точка. 


Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, Том първи А-Л, София 1980, БАН