„Пейзаж от Охридското езеро“

„Пейзаж от Охридското езеро“
„Пейзаж от Охридското езеро“
  • „Родопски къщи“

    Маслени бои на платно

    90 см - 115 см 

    Пейзаж с улица и къщи в експресивен стил

    1935-40