„Родопски пейзаж с дървена къща“

„Родопски пейзаж с дървена къща“
„Родопски пейзаж с дървена къща“
 • „Пристанище в Марсилия“

  Маслени бои на фазер

  60 см - 51 см 

  Композиция със стилизирани обекти – лодки, фигури и др. Изпълнена в плоскостен стил

  1961

 • „Натюрморт“

  Маслени бои на платно

  44 см - 53 см 

  Кана с плодове в пост-импресионистичен стил

  Период: около 1930