Легенда - II

Легенда - II
Легенда - II

30 см - 40 см

Масло върху платно

300 € / 588 лв