Послание II

Послание II
Послание II

17 см - 21 см

Масло върху платно

180 € / 353 лв