Тракийка

Тракийка
Тракийка
54 см - 45 см

Масло върху платно

1100 € / 2155 лв