Сън след пробуждане

80 см - 65 см

масло върху платно

700 € / 1370 лв