Черешки

100 см - 80 см

Масло върху платно

4000 € / 7840 лв