Непознатата

Непознатата
Непознатата

37 см - 60 см

Масло върху платно

500 € / 980 лв