„Пейзаж от Охридското езеро“

„Пейзаж от Охридското езеро“
„Пейзаж от Охридското езеро“