„Пещера“

„Пещера“
„Пещера“
 • „Изгонване на Адам и Ева от Рая“

  Маслени бои на платно

  60 см - 49 см 

  Фигурална композиция в символистичен стил

  1930 г. 
 • "Ангел и море"

  Маслени бои на дъска

  34 см - 65 см

  Композиция с море и ангел в символистичен стил

  1920

 • "Ангел и море II"

  Маслени бои на дъска

  34 см. - 65 см.

  Композиция с море и ангел в символистичен стил 

  1920 

 • „На чешмата“

  Маслени бои на платно

  100 см - 100 см 

  Фигурална композиция в символистичен стил

  1977


 • „Боянският майстор и Десислава“

  Маслени бои на картон

  47 см - 34 см 

  Фигурална композиция със символистичен характер

  1934


 • Ужасената
  Маслени бои на дъска

  24 см - 15 см

  Композиция с женска фигура в символистичен стил