• Гара край София
  Маслени бои на платно

  72 см - 103 см

  Фигурална композициа с битова сцена в реалистичен стил

  Период: около 1910

 • "Залез"

  Маслени бои на платно

  32, 5 см. - 51 см. 

  Пейзаж със залез в импресионистичен стил

  1890 г.

 • „Кавалерийски бивак“

  Акварел

  40 см - 62 см 

  Фигурална композиция на военна тематика в реалистичен стил

  1912 г. 

 • „Пейзаж с момиче“

  Маслени бои на платно

  83 см - 67 см 

  Пасторален пейзаж с фигура на момиче в импресионистичен стил

  Период: около 1908