"Портрет на мъж"

"Портрет на мъж"
"Портрет на мъж"

смесена техника


37 см. - 23,5 см.