• „Голо женско тяло“

    Сангин на хартия

    45,5 см - 63,5 см 

    Етюд на гола женска фигура в реалистичен стил

    1931 г.