„Сваляне на Христос от кръста“

„Сваляне на Христос от кръста“
„Сваляне на Христос от кръста“
  • „Пристанище в Марсилия“

    Маслени бои на фазер

    60 см - 51 см 

    Композиция със стилизирани обекти – лодки, фигури и др. Изпълнена в плоскостен стил

    1961