„Landscape from Rodopi with a wooden house“

„Родопски пейзаж с дървена къща“
„Родопски пейзаж с дървена къща“