„The Gerdzhika Bridge“

„Моста на Герджика“
„Моста на Герджика“