„Taking Christ off the cross“

„Сваляне на Христос от кръста“
„Сваляне на Христос от кръста“