„Landscape from lake Ohrid“

„Пейзаж от Охридското езеро“   Маслени бои на платно
54 см - 66 см 
Пейзаж с архитектурен мотив в експресивен стил
1942 
„Пейзаж от Охридското езеро“
Маслени бои на платно 54 см - 66 см  Пейзаж с архитектурен мотив в експресивен стил 1942